Как да изберем, трифазен или монофазен инвертор за домашна употреба?

October 28, 2022, 11:19 am, by admin

Как да изберем, трифазен или монофазен инвертор за домашна употреба?

Как да изберем, трифазен или монофазен инвертор за домашна употреба?

При избора трифазен или монофазен инвертор за домашни нужди трябва да са знае, че трифазните инвертори работят само и единствено с балансиран товар и трифазна мрежа, това означава, че инверторът винаги дава равно количество енергия разпределено по трите фази.

При монофазно захранване в сградата може да се използва само монофазен инвертор, но в случайите когато имате трифазно захранване в сградата вашите фази най-вероятно не са равномерно натоварени и са с общ товар от примерно 10kW, но той е разпределен неравномерно по фазите:

Фаза 1   Фаза 2   Фаза 3
3kW      2kW      5kW

Инвертора отчита обща консумация 10kW от Smart Power Sensor-a(електромера) и разпределя мощността по разно на всяка от фазите:

Фаза 1   Фаза 2   Фаза 3
3.33kW   3.33kW   3.33kW

Тогава системата ще има недостиг от 0.33kW и 1.33KW по първите 2 фази и ще връща обратно в мрежата 1.67kW по трета фаза.

Какви са вариантите когато имате трифазна партида и монофазни консуматори?

Вариант 1. Прехвърлете големите консуматори на една от фазите и захранете само нея с монофазен инвертор.

Вариант 2. Слагате 3 отделни инвертора с по-малка мощност на всяка от фазите, с три отделни електромера така всеки от тях ще отдава толкова мощност колкото е необходимо независимо един от друг.

© Copyright Grizki.com  2024