Екзупери

June 10, 2022, 12:46 pm, by admin

Съвършенство (в проектирането) не се постига, когато няма какво да се добави, а когато няма какво повече да се махне.

Много харесвам една умна мисъл на Екзупери: "Съвършенство (в проектирането) не се постига, когато няма какво да се добави, а когато няма какво повече да се махне."

© Copyright Grizki.com  2024