Мъдрости

June 10, 2022, 1:16 pm, by admin

Може да лъжеш много хора за кратко, малко хора по-дълго, но всички за винаги – никога

"Може да лъжеш много хора за кратко, малко хора по-дълго, но всички за винаги – никога"

© Copyright Grizki.com  2024