Цитат

June 10, 2022, 12:51 pm, by admin

Колкото по-голяма е една лъжа, толкова по-лесно ще и повярват

Колкото по-голяма е една лъжа, толкова по-лесно ще и повярват.

Адолф Хитлер - "Моята борба"

© Copyright Grizki.com  2024