Креманското пророчество

July 26, 2022, 1:37 pm, by admin

Креманското пророчество

Креманското пророчество на Митар Тарабич

Митар Тарабич (1829-1899 г.) е един от великите, но забравени пророци в световен мащаб. Императорският двор се е правел, че не го забелязва, тъй като предсказал убийствата на двама князе (Михаил и Александър Обретенович), както и гибелта на цялата династия. Предсказва с голяма точност и собствената си смърт.

“Лошите ще донесат зло. Ще съсипят въздуха и водата, ще пускат разни отрови по сините морета, по реките и земята, а хората ще почнат да умират от някакви болести. Добрите и мъдрите ще видят, че целият им труд не струва и колкото лула тютюн, и ще се обърнат към себе си, към размишление. Колкото повече се обърнат към мисълта си, толкова по-близо ще са до Божията мъдрост, но всичко ще е напусто, защото злите вече ще са опропастили цялата земя и ще настане истински мор.

Хората ще бягат от градовете по селата и пак ще търсят планините и горите с трите кръста, та там да дишат и да пият вода. Онези, които избягат, ще спасят и себе си, и потомството си, но не всички и не задълго, защото ще се яви страшен глад. Храна по градовете и селата ще има, но ще е отровена. Повечето ще ядат и за да се наядат, ще тъпчат всичко в устите си и от това ще умрат. Онзи, който пости и изпости, той ще оцелее, защото Свети дух ще го пази и ще е Богу мил.

По време на тоя мор в далечните руски градове ще се появи млад човек на име Михайло. Ще има светло лице и целият негов образ ще е милостив. Хората ще му се чудят, че крачи по небето, а той ще отиде до първия манастир и ще зазвънят всички камбани. На народа, който се събере около него, ще каже:

“Забравили сте кой съм и че не съм умрял, а жив съм отишъл на небето.”

А хората, които го гледат, ще отвърнат:

“Не сме, не сме, ти си свети архангел Михаил.”

На тези техни думи той ще се усмихне благо и ще рече:

“Разпънахте Богочовека и Сина Божи, а Бог ви даде ум да мислите и да обичате всички около вас. Станахте зверове и човекоубийци! Не съм дошъл да ви карам да се плашите и да вярвате от страх, а съм между вас да ви вразумя. Вече няма богати и сиромаси, а вие пак се мразите и убивате. Забравили сте душите си!”

Тогава след Михайло ще тръгнат всички народи и земята ще стане истинска райска градина. Храната ще изобилства навсякъде – и в реките, и в моретата, и в горите. Онези, които тогава се родят, ще живеят щастливо и толкова дълго, че ще забравят кога са се родили.

Михайло ще бъде навсякъде, а най-вече в Цариград, докато хората не проговорят един език и не приемат една вяра. После пак ще си иде доволен на небето.”

В друго пророчество Тарабич казва, че Сърбия и Балканите като цяло няма да са засегнати колкото останалия свят. Но все пак и тук ще се носят части от отровите, а от самолетите на воюващите щели да падат трупове по балканските градове и села.

© Copyright Grizki.com  2024