Антихристът идва! Пророчества за предстоящите години.

August 1, 2022, 5:33 am, by admin

Антихристът идва! Пророчества за предстоящите години. Откровение на Йоан, гл. 13, 14, 19.

Пророчества за предстоящите години

 

Откровение на Йоан, гл. 13, 14, 19

 

Антихристът идва!

 

Как да го разпознаем и победим?

„... Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир звяра... казвайки: „Кой прилича на тоя звяр, и кой може да воюва с него?"
Нему се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства; даде му се и власт да воюва 42 месеца.
Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името Му, жилището Му и ония, които живеят на небето.
И даде му се да воюва против светиите и да ги победи; даде му се власт над всяко коляно, език и народ.
И му се поклониха всички жители земни, чиито имена не са написани в книгата на живота при Агнеца, заклан от създание-мира.
Който има ухо, нека чуе...
Тук е търпението и вярата на светиите.
И видях друг звяр да излиза от земята; той имаше два рога като на агне и говореше като змей.
И с всичката власт на първия звяр той действуваше пред него и караше цялата земя и жителите й да се поклонят на първия звяр, чиято смъртна рана бе заздравяла; и вършеше големи личби, та дори и огън сваляше от небето на земята пред човеците...
И той ще направи така, че на всички – малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби – да се даде белег на дясната им ръка или на челата им, та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белег, или името на звяра, или числото на името му...
Димът от мъчението им ще се издига вовеки веков; няма да имат покой ни денем, ни нощем ония, които се покланят на звяра и на образа му, и които получават белега на името му.
Тук е търпението на светиите; тук са тия, които пазят заповедите Божии и вярата в Иисуса.
И чух глас от небето да ми казва: напиши: блажени са мъртвите, които умират в Господа отсега. Да, казва Духът, нека починат от трудовете си: делата им вървят заедно с тях...
Звярът биде хванат, а с него заедно и лъжепророкът, който бе вършил личби пред него, та заблуди ония, които бяха приели белега на звяра и се кланяха на образа му: и двамата бидоха живи хвърлени в огненото езеро със запален жупел; останалите пък бидоха убити с меча, излизащ из устата на Оногова, Който седеше на коня; и всички птици се наситиха от плътта им."
(Откровение на Йоан, гл. 13, 14, 19)

© Copyright Grizki.com  2024