Последните времена в пророчествата на индианците хопи.

August 18, 2022, 12:57 pm, by admin

Последните времена в пророчествата на индианците хопи.

Последните времена в пророчествата на индианците хопи.


Индианците от племето хопи разказват, че когато настанал всемирният потоп, сключили договор с Пахана, пратеника на Великия дух. Той ги отвел на сигурно място на Острова на костенурката (Северна Америка), където да живеят, а те му обещали, че ще пазят древното учение до неговото завръщане. Пахана, когото хопите наричат и Белия брат, ги предупредил, че след много години ще дойдат хора, които ще приличат на него, но няма да донесат любов и мъдрост, а своята поквара. И когато бледоликите дойдат, ще отнемат земята на хопите и ще ги подмамят да живеят като злодеи. Макар да се задавали тежки времена, хопите трябвало да пазят ревностно своето учение и да се пазят от насилието. Ако съумеели да спазят своето обещание, Великия дух щял да бъде пробуден и на тяхната земя. Тъй като бледоликите щели да приличат на Белия брат, той им казал, че ще го познаят, защото ще носи бели дрехи с червено наметало и ще дойде с двама съюзници. Преди това обаче злите сили ще върлуват и много народ ще се изгуби при Третото разтърсване на земята (Третата световна война).

Хопи
Хопите щели да оцелеят, ако повечето от тях останат верни на древната мъдрост. А когато дойде новият век (Епохата на Светлината), истинският Бял брат ще разкрие на човечеството своя велик план как хората да придобият вечния живот. Земята отново ще е красива и изобилстваща на живот и храна. Тези, които оцелеят за новата епоха, ще си поделят всичко поравно. Отделните цветове (на човешките раси) ще имат общ език.

Според пророчествата на хопите Третото разтърсване ще дойде от народите, които първи получили Светлината (тоест от източните народи). Щом войната дойде в Америка, държавата на бледоликите ще бъде унищожена чрез “урни с прах”, които ще падат на земята и ще карат реките да кипят. От тия урни тревата няма да расте в продължение на години, а сред хората ще се явявят нови болести. Никой няма да може да ги лекува.

За предвестник на Третото разтърсване се смята появата на звездата, която хопите наричат Кашина (вижте за “дракона” на Мама Шиптън) – тя ще свети на небето в синьо. Тогава Острова на костенурката може да се “преобърне два или три пъти”, океаните “да си подадат ръка” и да се “срещнат с небето”. Хопите наричат това бедствие Кояанискатси, което се превежда като “свят извън хармония” или “живот, който зове за нов път”.

Умиращият водач на хопите – мъдрецът Бялото перо – казва преди смъртта си: “Моят народ очаква Пахана, Белия брат от звездите, който ни напусна. Чакат го и братята ни (от другите племена) по тая земя. Той няма да е като белите мъже, които виждаме днес. Преди много години бяхме предупредени за тяхната жестокост и алчност. Ние чакаме Пахана. Защото той ще донесе символите и липсващото парче от плочата, пазена от най-великите ни мъдреци. По него (липсващия къс) ще познаем истинския Бял брат. Четвъртият свят ще свърши много скоро и ще започне Петият свят. Това го знаят всички мъдреци. Предупредителните знаци се явяват от много години, а остават съвсем малко.”

Мъдрецът Бялото перо изброява предсказаните знаци:

“Това е Първият знак: Казаха ни, че ще дойдат хората с бяла кожа, дето ще приличат на Пахана, но няма да живеят като Пахана, а ще вземат земята ни за тяхна. Знаехме, че ще убиват враговете си с гръм.”

“Това е Вторият знак: По нашите земи ще се движат въртящи се колелета, от които ще се носят звуци. Когато е бил млад, моят баща е видял сбъдването на това пророчество. Бледоликите са возели семействата си в каруци през прериите.”

“Това е Третият знак: Странно същество като бизон, но с много дълги рога ще покрие земята на големи стада. Аз, Бялото перо, лично съм виждал говедата на бледоликите.”

Бялото перо

„Портрет на Бялото перо“ – худ. Бари Сап

“Това е Четвъртият знак: По земята ще пълзят змии от желязо.” (Не дава пояснения, но няма и нужда. Явно има предвид влаковете или железопътните релси.)

“Това е Петият знак: Земята нашир и надлъж ще е прекосявана от мрежи като на паяците.” (Не дава обяснения. Мнозина тълкуват това като появата на интернет, но по-скоро става дума за кабелите на електроснабдителните мрежи.)

“Това е Шестият знак: Лицето на земята ще е прорязано от реки от камък, които на слънце ще рисуват картини.” (Пътищата, над които в горещо време се образува мараня и ефекти като при миражите.)

“Това е Седмият знак: Ще чувате за морета, които стават черни, а много живинки измират от това.” (Обичайното тълкуване на това пророчество е свързано с авариите на петролните танкери. Вашият Стопанин обаче смята, че става дума за едно предстоящо събитие в глобален мащаб.)

“Това е Осмият знак: Ще видите младежи, които ще носят косите си дълги, също като на моя народ, и ще идват да общуват с нашите племена, да се учат от нашата мъдрост.” (Мнозина виждат тук движението на хипитата.)

“А това е Деветият и последен знак: Ще чуете за планина в небесата, която ще падне на земята със силен тътен. Ще се яви като синя звезда. Много скоро след това обредите на моите хора ще секнат. Това е знакът, че голямото унищожение наближава. Светът ще се клати насам и натам. Бледоликите ще се бият с хора от другите острови (континенти), с тия, дето имат първата искра на мъдростта. Ще се издигат множество стълбове от пушек и огън, каквито съм виждал бледоликите да правят недалеч оттук в пустинята. Само че тия (пушеци), дето предстои да се издигнат, ще донесат болести и небивал мор. Много от хората ми, които разбират пророчествата, ще се спасят. Ония, които останат да живеят в земите на моя народ, също ще оцелеят. След това ще има много да се строи наново. И скоро след това, много скоро Пахана ще се върне. Той ще води със себе си изгрева на Петия свят. Той ще посее семената на разума в сърцата на хората. Още сега някои семена биват посявани и те ще изгладят пътя към началото на Петия свят. Но Бялото перо няма да е жив да го види. Стар съм и умирам. Вие, ако така е определено, ще го видите. Скоро, много скоро…”

В последния знак някои тълкуватели са склонни да виждат падането на орбиталната станция “МИР” във водите на Тихия океан. Това стана през 2001 година, като някои свидетели разказват, че са видяли сини пламъци при изгарянето на останките в атмосферата. Това обаче не е задоволително обяснение, защото събитието не беше от огромно значение в световен мащаб.

Хопите понякога наричат Сириус с името “синята звезда Кашина”. Разбира се, тук трябва да се направи уточнението, че те уподобяват Сириус на небесното тяло от своите пророчества, а не че Сириус ще е тялото, което ще предизвика катаклизмите по Земята. Стопанинът ви смята, че Кашина ще е метеорит, който тепърва ще се появи и за който тепърва ще се говори. Това се подразбира от по-детайлните пророчества на други народи, а и от „Откровение“ на Йоан Богослов.

Колкото до Пахана, при хопите винаги е имало съмнения, че вече може да се е върнал. Тъй като се вярва, че Белият брат ще се върне от изток, мъдреците от това древно американско племе са подлагали на изпити всеки испано- или англоговорящ, за когото са имали подозрения. В изпитите са търсели сходства в духовните вярвания и подпитвали за липсващото парче от каменната плоча. Всички се провалили, независимо дали проверяваният е бил католик, баптист, или от мормоните. Мъдреците на хопите винаги си тръгвали разочаровани.

 

Източник: otizvora.com 14.12.2009 г.

© Copyright Grizki.com  2024