Пророчества за идните дни

August 18, 2022, 1:34 pm, by admin

Пророчества за идните дни

Ще дойде време, когато Русия ще е в духовен разцвет. Тогава ще се отворят много храмове и манастири, дори езичниците ще дойдат при нас да се кръщават на тези кораби. Но не за дълго – петнадесет години, след това ще дойде Антихриста.

Ще дойде време, когато Русия ще бъде разкъсана на парчета. Първо, ще я разделят и след това ще започнат да грабят богатството ѝ. Западът ще направи всичко, за да се улесни унищожаването на Русия и тя ще бъде завладяна в източната си част от Китай. На Далечния Изток ще прострат ръцете си на японците, а на Сибир – китайците, които ще се преместват в Русия, ще се женят за руски жени и в крайна сметка с хитрост и лукавство ще си присвоят територията на Сибир до Урал.

Но когато Китай пожелае да отиде по-далече, тогава Запада ще се противопостави и няма да позволи.

Много страни ще се опълчат срещу Русия, но тя ще оцелее, след като е загубила голяма част от земите си. Тази война, за която е записано в Свещеното Писание и предсказано от пророците, ще доведе до обединението на човечеството. Хората ще осъзнаят, че е невъзможно да се живее, или всички живи същества ще умрат, тогава ще се избере правителство на националното единство – това ще бъде на прага на възцаряването на Антихриста на неговия трон.

Ще започне преследване на християните, а когато тръгнат ешелони в Русия по градовете, трябва да бързате към вътрешността, за да бъдете сред първите, тъй като много от тези, които останат, ще загинат.“

из книгата „Старецът иеросхимонах Серафим Вирицки (1866-1949)“

© Copyright Grizki.com  2024