Наблюдавайте парите. Парите са барометър за достойнствата на обществото.

September 30, 2022, 7:59 am, by admin

Наблюдавайте парите. Парите са барометър за достойнствата на обществото. Айн Ранд - размисли за парите от произведението

Наблюдавайте парите, за да знаете кога обществото е обречено.

Наблюдавайте парите. Парите са барометър за достойнствата на обществото.

Когато видите, че покупко-продажбите се извършват не със съгласие, а по принуда.

Когато видите, че за да произвеждате, ви е нужно разрешението на някой, който не произвежда нищо.

Когато видите, че парите се стичат при онези, които търгуват не със стоки, а с влияние.

Когато видите, че някои хора стават по-богати чрез подкупи и облагодетелстване, отколкото чрез работа, и вашите закони не закрилят вас от тях, но закрилят тях от вас.

Когато видите корупцията да се възнаграждава, а честността да се превръща в саможертва - тогава трябва да знаете, че обществото ви е обречено.

Айн Ранд - размисли за парите от произведението "Атлас изправи рамене"

© Copyright Grizki.com  2024