СПИСЪК НА РАЙОНИТЕ И СЕЛИЩАТА, ЗА КОИТО ИМА ДАННИ ЗА ДРЕВЕН РУДОДОБИВ

June 10, 2022, 12:34 pm, by admin

СПИСЪК НА РАЙОНИТЕ И СЕЛИЩАТА, ЗА КОИТО ИМА ДАННИ ЗА ДРЕВЕН РУДОДОБИВ

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tJjHiwma8BYVSsqaetrVhQ5hRkY&usp=sharing

© Copyright Grizki.com  2024