Пещерата със седемте одаи и ламята вътре Вълчан и поп Мартин воеводи

August 18, 2022, 12:09 pm, by admin

Пещерата със седемте одаи и ламята вътре Вълчан и поп Мартин воеводи

Много са легендите за хайдушки съкровища по нашите земи, една от тях е легендата за Пещерата със седемте одаи и ламята вътре и едно от съкровищата на Вълчан и поп Мартин воеводи.

1758лето, 12 юниа, Коджа Балкан

“Като тръгнеш от Троянският манастир”Света Богородица” нагоре срещу течението на р.Черни Осъм, на около четири часа път се намираха следните местности:високо над реката строгите каменливи върхове се казваха “Трите вещици”, отдолу под тях беше “Станчов полугар”, над него се намираше “Папратливата поляна”, а долу в ниското “Чаушов дол”.Над него на куршум разстояние към заник слънце, високо на канарата имаше четвъртит дялан камък, който качихме на върха 250 души.Викахме му “каменна бойница”, защото на него пазехме караул.Под този камък на малка полянка нарочно засадихме люляк, а под него през една канара беше изсечена пътека, която водеше към дълбока пещера използвана още от латините.В тази пещера натъпкахме част от имането и я зазидахме с 12 аршина хоросанов дувар, натрупахме отгоре камъни и накрая пресякохме пътеката за да не може да се стига до нея.Другият вход на пещерата беше на куршум разстояние от “Чаушов дол”, от дясно на реката.През голяма грамада камъни, доста високо от една канара извираше вода, която излизаше от вътрешността на подграден с хоросанов дувар гьол и грозно бучеше.От гьола вървеше канал, който минаваше под плочата с ламята и влизаше в една дълбока яма.Ние слагахме дървета и минавахме като по мост, за да влезем при ламята.В ляво имаше желязна халка, откачвахме ламята от пружините и влизахме спокойно.Входът беше нисък и трябваше да се навеждаме докато внесем и подредим всичко вътре.После го зазидахме с 18 аршина хоросанов дувар и пред входа върху канарата изковахме една лява ръка и една змия.Натрупахме отгоре камъни и замаскирахме мястото.Около входа на долната пещера засадихме бръшлян, а в скалата изковахме рогачов рог със седем шипа и един катър.


В пещерата се влизаше по три стъпала и след 20 крачки стигахме до плочата на която е ламята.Като стъпи някой та плочата, ламята се вдига, удря го и го събаря в ямата с вода, затова я откачвахме от пружините и после минавахме навътре.Ламята я направихме от 80 оки восък, с крака и къса опашка и вместо люспи наредихме по гръбнака й махмудии, ирмилици и рубета, а по шията и корема й натъкмихме бели пари и тарлий.Сложихме й гердан от бели пари и една голяма златна пара от Маджарско.Зъбите на ламята направихме от свити бели пари и краищата им боядисахме с червена боя, очите й направихме от елмазени камъни, а опашката от сребро.Като я направихме, сложихме я на една пружинираща плоча с лице към входа на пещерата.Зад ламята е първата одая на пещерата.Там оставихме две статуи на моми седнали на столове.И на двете сложихме часовници с верижки и ги кръстосахме между тях.До момите оставихме три купчини тютюн, един дълъг чибук и скъпа табакера от злато със скъпоценни камъни на капака.Над момите в стената имаше седем долапа.В единият оставихме цял съд с елмази, отвътре с огледало, а до него едно шише с жива вода, която взехме от латините.В същият съд оставихме и една тежка 7 оки златна ябълка, едно златно перо и 8000 златни рубета.Другите шест долапа са пълни с алтън и ялдъз пара, ингилишки лири, кръстачки и тарлий.До тях окачихме една паласка и часовник с топузи, 7 байрака подпрени на златна тенекия, три седла със златни части и седем каменни маси с железни крака.Направихме три статуи облечени в черни мъжки дрехи, седнали на столове, като двама са един срещу друг, а третия гледа към вратата.Една от масите покрихме с копринена покривка и сложихме отгоре 7 чаши с капаци, върху чашите поставихме друга сребърна табла и в нея три златни чаши, а във всяка по един безценен камък и още голяма златна корона с безценни камъни.В третата одая поставихме една маса, една саксия и в нея китки от елмази и злато, както и 820 тарлий алтън пара.До вазата поставихме едно златно куче с вдигната опашка, което държи стъклена свещ.До масата подпряхме курдисана пушката на Типилик паша върху куп алтън пари, които взехме от пашата като го заклахме.Над нея на стената висят една калъчка от дърво със златна дръжка и скъпи камъни и друга, само със злато накичена.Под калъчките поставихме 7 купчини алтън пара подредени в един ред и всяка тежи по 3 шиника.Златото е реали, махмудий, маджарски ермелици, кръстачки, тарлий ингилишки лири.До тях има 42 кози торби пълни със сребърни пари.До тези торби направихме един чер арапин, който в лявата си ръка държи калъч, а в дясната чук с шип и ако се докоснеш до парите, започва да удря с двете си ръце.До него има голямо буре пълно с 6000 оки златни и сребърни пари.


Монетарницата е отворена одая и в нея има два купа злато на зърна от латините и друго злато разпиляно върху дъски.В четвъртата одая е църквата ни, в която се отива по 7 стъпала нагоре.Нея я постлахме с мраморни плочи, а олтара покрихме със златна тенекия от латините.Там поставихме една мраморна маса, златна чаша за причастие и голямо парче нафора в сребърна табла.На тавана на църквата има закачени 7 златни кандила и 35 големи златни пари от латините.Всички ги навързахме на тел и ги закачихме до една пукнатина в скалата, а когато задуха топлия вятър те започват да се люлеят и дрънкат като чанове.В петата одая има 7 кревата –два железни, другите дървени и покрити с мъх за постеля.В одаята се влиза по три стъпала и се минава през желязна врата.В нея оставихме 60 кози чувала с пари.В седмата одая се влиза направо, а вътре има един куп от 2600оки костадинки, все златни пари.В същата одая има мраморна плоча с 11 реда писмо-три реда римско, три реда гръцко, три реда турско и два реда славянско.В същата пещера оставихме ликовете на нашите седем верни воеводи, изографисани с разни бои и от двете им страни изографисахме два змея да ги пазят.В един долап оставихме средновековната книга “Саламоникия”, в която пише как се работи с черната пръчка и тавата и как се лекуват болни хора.Там оставихме и седем казана, по един за всяка дружина от по 250 души.Срещу вратата на един от входовете, на 64 крачки има изписана ръка.Тази ръка се намира в дясно върху един камък, при вливането на малкия “Чаушов дол” в река Черни Осъм.


Вълчан и поп Мартин воеводи


Източник: интернет

© Copyright Grizki.com  2024