Преданията и легендите за българските хайдушки съкровища край село Орешак, Троянско

September 1, 2022, 12:38 pm, by admin

Преданията и легендите за българските хайдушки съкровища край село Орешак, Троянско

Преданията и легендите за българските хайдушки съкровища край село Орешак, Троянско

Край село Орешак, Троянско има манастир “Успение Богородично”. В него ние живяхме пет месеца и в манастирския двор до извора вдясно има становит камък. На камъка изковахме кръст, а под него има три дупки. От знака десет крачки към изгрев слънце, на един аршин дълбоко в земята има замаскирана пещера. Разкопай и влез вътре. Тук няма препятствия. В пещерата има извор с хубава вода. Вътре на три камари има струпани хиляда и петстотин оки злато и двеста оки сребро. Тук са костите на трима наши другари, които трябва да се погребат по християнски. На манастира да се даде от парите!

В Троянския Балкан, вляво от реката Черни Осъм, има камък със знак човешка ръка, на която добре личат пръстите и ноктите. На три крачки към изгрев слънце копай един аршин дълбоко и ще намериш трийсет и пет чанти със злато и едно шише с книги. Книгите да се пазят от слънцето. Това място се намира от “Четал чешма“ надолу по реката. Да се раздаде златото на десет души.

© Copyright Grizki.com  2024